GERİ DÖN

Mali Müşavirlik Ofisimize Muhasebe Personeli

SMMM.SERKAN KAHRIMAN

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI
Alış faturası, satış faturası, tevkifatlı satış ve alış, iade, yansıtma, vade ve kur farkı, ihracat, devir vs.. )
Resmi evrak ve belgeleri tek düzen hesap planına göre sisteme işlemek ve muhasebeleştirmesini sağlamak
Resmi evrak ve belgelerin dosyalanması ve arşivlenmesini sağlamak
Kdv-1 , Kdv-2 , Muhsgk, Geçici Vergi, Gekap, elektronik ortamda doldurulup verilmesini sağlamak
E-fatura, e-arşiv, e-irsaliye ve e-defter sistemlerinin takibi ve defter beratlarının gönderilmesini sağlamak
Denetim firmalarının tam tasdik ve bağımsız denetim raporlarıyla ilgili istedikleri evrakların temin edilmesini sağlamak
Geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin çalışmalarını yapmak ve beyannamelerin sisteme yüklenmesi süreçlerinde bulunmak
Bir takvim yılı içerisinde ay sonu ve yıl sonu kapanış işlemlerin yapılması muhasebeleştirilmesi kontrolü.
Dönem sonu işlemlerinin yapılmasına yardımcı olmak
Amortisman ve sabit kıymet hesaplamalarını yapmak
Banka hareketlerinin muhasebeleştirilmesini sağlamak ve şirket kredi kartlarını sisteme işlemek ve muhasebeleştirmek
Mali tabloların hazırlanması ve analiz edilmesi süreçlerinde bulunmak
Personel işe giriş çıkışlarını yapmak
Personel masraflarının ve tüm giderlerinin raporlarının oluşturularak muhasebe sistemine kaydı
Personel özlük dosyalarının düzenli oluşturulması ve güncel takibinin yapılması
Aylık bordroların ve puantajların hazırlanması, takibi ( işe giriş – çıkış – raporlar )
Kamu ve diğer resmi kuruluşlarla olan işlemlerin yürütülmesine yardımcı olmak
İhracat ve ithalat işlemlerinin muhasebe kayıtlarını yapmak
Dönemsel cari mutabakatların yapılmasına yardımcı olmak
Diğer muhasebe süreçlerinin yürütülmesine yardımcı olmak
Muhasebe programlarının bakım ve onarım süreçlerinde programcılarla olan iletişimi sağlamak ve süreci yürütmek
Luca muhasebe proğramı kullanımı önemlidirİLANIN SÜRESİ DOLMUŞTUR!

 • Cinsiyet:
  Bay / Bayan
 • Yaş Aralığı:
  25-45
 • Çalışma Şekli
  Tam Zamanlı
 • Firma Adı
  SMMM.SERKAN KAHRIMAN
 • Yetkili Kişi
  SERKAN KAHRIMAN
 • İlan Yayın Tarihi
  15.03.2024
 • İlan Bitiş Tarihi
  13.04.2024