GERİ DÖN

Muhasebe Personeli Alımı(Kamu Kurumu)

BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Başvuru Tarihi: Başvurular 27/11/2023-08/12/2023 tarihleri arasında https://vakifilan.aile.gov.tr/ linki üzerinden yapılacaktır.

Evrak Teslim Tarihleri: 27/11/2023 – 11/12/2023
(08.30-17.00 hafta içi mesai saatlerinde)

BAŞVURU ŞARTLARI

➢ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
➢ Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
➢ 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,
➢ Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
➢ Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
➢ Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
➢ Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yılllık lisans eğitimi veren fakültelerinin ; Maliye, İşletme, İktisat, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim bölümlerinden mezun olmak,
➢ ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almak, (2022 veya 2023 yıllarının puanları geçerli sayılacaktır)
➢ Genel muhasebe bilgisine sahip olmak,
➢ Başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) ayda İstanbul ili Beyoğlu İlçesi ve Beyoğlu İlçesine komşu olan ilçelerde(Eyüpsultan, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Fatih) ikamet ediyor olmak,
➢ En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif araç kullanabilmek,
➢ Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi olmamak,
➢ Temel bilgisayar bilgisine sahip olmak ve ofis programlarından word, excel, power point programlarını kullanabiliyor olmak,

TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR
➢ Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesinin önlü arkalı fotokopisi,
➢ Anne, baba, kardeş, eş ve çocukları gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği, (E-Devlet veya nüfus müdürlüklerinden alınacaktır)
➢ Tarihçeli yerleşim yeri belgesi, (E-Devlet veya nüfus müdürlüklerinden alınacaktır)
➢ KPSS sonuç belgesi (2022 veya 2023 yıllarına ait)
➢ Adli sicil belgesi, (E-Devlet)
➢ Sürücü belgesi fotokopisi,
➢ Lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı, aslı mevcut değilse üniversite ya da noter onaylı sureti,
➢ Özgeçmiş,
➢ Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış askerlik durum belgesi,
➢ Son altı ay içerisinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf,
➢ Sağlık kurulu raporu, (İşe yerleştirilmesine karar verilen adaylardan işe başlamadan önce istenecektir)

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Başvurular, https://vakifilan.aile.gov.tr/ linki üzerinden yapılacak olup evraklar şahsen veya noter onaylı vekâlet verilen kişi tarafından Beyoğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 11/12/2023 günü saat 17:00’e kadar elden teslim edilecektir. Bu tarihten sonra ya da eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İşe alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanır. Bu ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar KPSS puan sıralamasına dahil edilmez.

Mülakat tarihi, mülakat listesi ve işe yerleştirme sonuçları Beyoğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ilan panosu ile Beyoğlu Kaymakamlığı web sitesinde ilan edilecektir. web sitesinde ilan edilecek olup e-mail veya sms yoluyla bildirim yapılmayacaktır. Belirtilen şartlara uymayan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alım sürecinin her aşamasında personel alımını iptal edebilir.İLANIN SÜRESİ DOLMUŞTUR!

 • Cinsiyet:
  Bay / Bayan
 • Yaş Aralığı:
  18-40
 • Çalışma Şekli
  Tam Zamanlı
 • Firma Adı
  BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
 • Yetkili Kişi
  ZAFER K
 • İlan Yayın Tarihi
  30.11.2023
 • İlan Bitiş Tarihi
  29.12.2023